Close

Concept

Stichting Educatieve Theater Projecten wil het mogelijk maken dat (ongesubsidieerde) theaterproducenten reguliere succesvoorstellingen openstellen voor educatieve projecten. Veel van deze voorstellingen zijn geschikt om te worden ingezet voor cultuur educatieve activiteiten, maar omdat er geen directe opdracht vanuit de producent of vanuit een subsidiegever ligt, komen deze activiteiten niet tot stand.

Een theaterproducent kan de Stichting vragen om mee te kijken hoe een voorstelling geschikt kan worden gemaakt voor het onderwijs. De Stichting adviseert wat een voorstelling geschikt maakt voor educatieve doeleinden. Het gaat dan om thematiek, curriculum eisen, kostprijs, mogelijkheid van lesbrieven, risico’s en begeleiding. De producent spreekt met de Stichting het aantal educatievoorstellingen af. Afhankelijk van wat, waar en hoe nodigt de producent scholen uit om zich in te schrijven voor de voorstelling. De kaarten worden onder de speciale condities (deelname aan educatietraject en gereduceerde kaartprijs) aan de scholen aangeboden. In de rolverdeling is de Stichting (deels) verantwoordelijk voor de financiering en de producent voor de uitvoering. De Stichting kan verder helpen door het delen van kennis en ervaring hoe je het beste met scholen kunt werken.

De Stichting heeft tot nu toe met een aantal private cultuurfondsen gewerkt. Mede dankzij het VSBfonds, Fonds 1818, Vfonds en Stichting Zabawas hebben tot nu toe meer dan 25.000 leerlingen en hun begeleiders deel kunnen nemen aan het educatieproject van Soldaat van Oranje – De Musical.

In 2017 en 2018 werkt de Stichting verder aan het educatieproject Soldaat van Oranje-De Musical.

De Stichting staat open voor bijdragen van derden via fondsenwerving, donaties, eenmalige acties. Alle verworven gelden worden ingezet voor de doelstelling van de Stichting.

Go top