Close

Voorwaarden en meer informatie over ANBI
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Vanaf 2012 kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Voor meer informatie over ANBI, kijkt u op de website van de Belastingdienst, klik hier.

ANBI-status Stichting Educatieve Theaterprojecten
Theaterprojecten heeft sinds 1 januari 2015 de ANBI-status.

ANBI-gegevens Stichting Educatieve Theaterprojecten
Stichting Educatieve Theaterprojecten

KvK-nummer en fiscaal-nummer
KvK-nummer: 59651415
Fiscaal-nummer: 853588922

Contactgegevens
Stichting Educatieve Theaterprojecten

Email: info@vtpeducatie.nl
Website: www.vtpeducatie.nl

Doelstelling
De Stichting Educatieve Theaterprojecten is in 2014 opgericht met als doel: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van educatieprojecten voor jongeren op basis van voorstellingen met een historisch en/of maatschappelijk thema, alles in de meest ruime zin van het woord. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar jongeren die vanwege financiële en/of sociaal-maatschappelijke redenen normaliter niet in aanraking zouden komen met deze vorm van educatie.

Bestuur

Voorzitter Walter Groenen (directeur CJP)
Secretaris Rob van Dongen (partner Dikhoff Van Dongen Advocaten)
Penningmeester Matthijs Aler (COO Ohpen)
Bestuurslid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven
Bestuurslid Femke Rotteveel (freelance projectmanager Partnerships)

Het initiatief voor de Stichting Educatieve Theaterprojecten komt van producent Fred Boot.

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst.

Financiële verantwoording
Hier kunt u de financiële verantwoording over boekjaar 2014 inzien.
St Educatieve Theaterprojecten – jaarrekening 2015
St Educatieve Theaterprojecten – jaarrekening 2016
Go top