Close

Aanleiding

Veel ‘publieks’-producties van vrije theaterproducenten zijn geschikt voor educatieve doeleinden. Zowel het thema, of het nou maatschappelijk of historisch is, als de theatrale vertaling daarvan, kunnen binnen het cultuuronderwijs worden gebruikt. Voor veel jongeren kunnen deze producties een eerste positieve theaterervaring zijn, die past in hun algemene ontwikkeling.

De Stichting is ervan overtuigd dat de educatieve meerwaarde van deze producties onvoldoende wordt benut. De belangrijkste reden hiervoor is een financiële. De kostprijs van een ongesubsidieerde voorstelling verhoudt zich moeilijk tot de beschikbare middelen binnen een school voor cultuuronderwijs. Vandaar dat de Stichting probeert om structurele financiering aan te boren waardoor de producenten jaarlijks een groot aantal jongeren kunnen uitnodigen om een succesvolle theatervoorstelling uit de vrije sector te bezoeken.


Go top